Sydney Scott Awarded Charles T. Stoner Law Scholarship